نرمکن کاتیونیک خمیری

نرمکن کاتیونیک خمیری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

نرمکن کاتیونیک خمیری یکی از انواع ترکیبات شیمیایی می باشد که قابلیت نرم کنندگی و انعطاف پذیری و قابلیت خمشی بهتری در منسوجات بوجود می آورند. مشکلی که در مراحل آماده کردن منسوجات بوجود می آید به دلیل اینکه روغن ها و واکس ها تفکیک می شوند حالت شکنندگی ایجاد می شود که با استفاده از نرمکن میتوان این مشکل را حل کرد و حالت نرم کنندگی را به صورت اولیه تغییر داد.

همچنین نرمکن ها خاصیت ضد الکتریسیته و دوزندگی را دارند.

 

m009

 

مکانیزم نرمکن کاتیونیک خمیری

نرمکن کاتیونیک خمیری با رقیق شدن در آب باعث می شود مولکول های کوچک نرمکن و دمای انتقال را کاهش میدهند و مواد شیمیایی که باعث ایجاد الیاف شده است ساختار را نرم میکند.با توجه به اینکه در نرمکن کاتیونیک خمیری با توجه به جهت گیری مولکول ها حالت آبگریز ایجاد می شود باعث می شود که خصوصیات نرم کنندگی بسیار خوبی برای نرمکن کاتیونیک خمیری ایجاد گردد و همین امر باعث میگردد که نرم کننده های غیر یونی خاصیت آبدوستی بیشتری داشته باشند با توجه به اینکه اغلب نرمکن ها دارای مولکول هایی با دو بخش آبدوست و آبگریز هستند که باعث کاهش کیفیت نرم کنندگی می گردد و از طرفی جهت گیری نرم کننده های غیر یونی به سطح لیف بستگی دارد که آبدوست نرمکن به سمت آبدوست و بخش آبگریز نرم کن به سمت آبگریز جذب می شود.
نرمکن کاتیونیک خمیری به دلیل اثر بالای نرم کنندگی و ثبات در شستشو به روش رقیق شدن در آب به نسبت حجمی که محلول دارد با توجه به وزن کالا با ظرفیت بالایی برای همه الیاف مورد استفاده قرار میگیرد.با توجه به اینکه نرمکن کاتیونیک خمیری با مواد شیمیایی آنیونی ناسازگار هستند باعث دور شدن از سطح لیف و ایجاد لایه های آبگریز می شوند.

m0010

چرا باید از نرمکن کاتیونیک خمیری استفاده کرد؟

نرمکن های کاتیونیک به علت اینکه حلالیت کمی در آب دارند معمولا به صورت امولسیون روغن در آب خریداری میشوند و به دلیل اینکه نرمکن کاتیونیک خمیری روغن را جذب میکند باعث زرد شدن کالا در دماهای خیلی زیاد می شود که باعث نامطلوب شدن ثبات نوری در رنگ های مستقیم و رادیواکتیو می شوند که این امر باعث خسارت زیست محیطی می گردد و باعث مسمومیت ماهی ها و قابلیت ضعیف زیست تخریبی می گردد. که اگر در کنار این نرمکن کاتیونیک خمیری از ترکیبات آنیونی استفاده گردد باعث جذب شدن پساب ها با ته نشین شدن و جذب سطحی مواد شیمیایی پر خطر زیست محیطی می گردد.نرمکن کاتیونیک خمیری به روش اسپری یا پیکاپ به مقدار لازم و مناسب بر روی نخ یا الیاف اعمال می گردد که در سیستم های مربوط به رنگرزی مقدار PH حمام را قبل از مصرف با اسید استیک به 5.5 تا 5 می رسانند و زمانی که حرارت به درجه 40 الی 50 درجه سانتی گراد برسد نرمکن را به حمام رنگرزی اضافه میکنند.برای کار با هاسپل این مقدار را به 0.1 تا 3 درصد با توجه به وزن کالا می رسانند و برای کار با بوبین این مقدار را به 0.5 تا 2 درصد از وزن کالا می رسانند و برای کار با سیستم ریسندگی مقدار 0.5 تا 1 درصد پیکاپ را نسبت به وزن کالا استفاده میکنند برای محلول 10 تا 20 درصدی که ساخته شده است.و اگر بخواهیم از روش پد کردن پارچه استفاده کنیم میزان مصرف باید 20 الی 50 گرم در لیتر باشد