ضد کف

ارائه انواع ضد کف برای صنایع نساجی ، حفاری ، کاغذ سازی و ...

پلی الکترولیت

ارائه انواع پلی الکترولیت برای صنایع تصفیه آب و فاضلاب ، حفاری ، کاغذ سازی و ...

نرمکن

ارائه انواع نرمکن برای صنایع نساجی ، رنگ سازی و ...

گروه نساجی

دترجنت آنیونیک ، دترجنت آنیونیک نانیونیک ، نونیل فنل اتوکسیلات (مول 10)

برترین تولید کننده و واردکننده مواد اولیه مورد نیاز در صنایع مختلف همچون تصفیه آب و فاضلاب ، حفاری ، نساجی و تکمیل و رنگ رزی پارچه ، رنگ و رزی ، چسب ، کاغذ سازی ، بتن سازی مواد شوینده و غیره