پلی الکترولیت

ارائه انواع پلی الکترولیت برای صنایع تصفیه آب و فاضلاب ، حفاری ، کاغذ سازی و ...
  • پلی الکترولیت آنیونیک S.F25

  • پلی الکترولیت آنیونیک S.F40

  • پلی الکترولیت آنیونیک S.F60

  • پلی الکترولیت آنیونیکS.F500

  • پلی الکترولیت آنیونیک S.F1000

  • پلی الکترولیت آنیونیک S.F1500

  • پلی الکترولیت آنیونیک A350

  • پلی الکترولیت کاتیونیک K.F80

برترین تولید کننده و واردکننده مواد اولیه مورد نیاز در صنایع مختلف همچون تصفیه آب و فاضلاب ، حفاری ، نساجی و تکمیل و رنگ رزی پارچه ، رنگ و رزی ، چسب ، کاغذ سازی ، بتن سازی مواد شوینده و غیره